סקר סיכונים

ביצוע סקרי סיכונים

מיפוי ואפיון מדויק של נקודות התורפה בארגון יאפשרו לך להיערך בחוכמה לניסיונות תקיפה. אנשי מקצוע המומחים בביצוע סקרי סיכונים בתחום הסייבר יסייעו לך לוודא שכלל הנכסים הדיגיטליים בארגון תואמים לתקנים החלים בתעשייה ומצוידים בפתרונות שיאפשרו למנוע נזקים. כך, קל יהיה לאפיין אילו כלים נוספים נדרשים כדי להבטיח הגנה מקיפה. ענפי תעשייה רבים דורשים היום לבצע סקר סיכונים כחלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית שלהם.

במהלך הסקר, ימופו נכסי המידע שעלולים להיות מושפעים ממתקפת סייבר (כגון חומרה, מערכות, מחשבים ניידים, נתוני לקוחות וקניין רוחני). לאחר מכן יאופיינו הסיכונים הפוטנציאליים שעלולים להשפיע על הנכסים הללו. במהלך הסקר, יבוצעו מספר בקרות על פי פרוטוקול המותאם לאופי הפעילות שלך ועל פי שינויים שנערכו בארגון מאז הסקר הקודם. מסקנות הסקר ירוכזו בדו"ח עם המלצות כיצד כדאי לפעול בהמשך כדי להדק אבטחה.

We need

to talk

דיווח על אירוע סייבר

ניתן גם להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם: